หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
 

99/9 หมู่ 5 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

 
  73150  
 

โทรศัพท์ แฟกซ์ 0-3490-0547 และ 0-34900-548

 
     
  เว็บไซต์ www.lumhoei.go.th  
  E-Mail : admin@lumhoei.go.th  
     
   
 
ห้องสำนักงานปลัด 101
ห้องนายก 102
ห้องผู้อำนวยการกองช่าง 103
ห้องกองช่าง 104
ห้องคลัง 105

ห้องผู้อำนวยการกองคลัง

106

ห้องปลัดอบต.

108

ห้องรองปลัด อบต.

109

ห้องหัวหน้าสำนักปลัด 112
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 113
ห้องกองสวัสดิการสังคม 114
ห้องกิจการสภา 116
   
   
   
 
 
แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม