ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำหนดประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 เเละกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานการเเสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เเถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565