จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 115
0 0

นายมงคล โสภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ได้มอบหมายให้นายอมรศักดิ์ สุริยาวงษ์ รองนายกอบต.ลำเหย นางนิตยา นรารัตน์ รองนายกอบต.ลำเหย นายเอกชัย สุขสี เลขานายกอบต.ลำเหย นายสุรศักดิ์ เก็กง้วน ประธานสภา นายสราวุฒิ โพธิ์วงค์ รองประธานสภา นายเอก เณรตาก้อง เลขานุการสภา นายชัยรัตน์ เณรตาก้อง กำนันตำบลลำเหย นายสุชาญ เอี่ยมพิทักษ์พร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เเละพนักงานอบต.ลำเหย ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ที่เข้ามาศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เกี่ยวกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน เเละนำความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้พบเห็นมาเป็นเเนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %