องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย.

เลขที่ 99/9 หมู่ 5 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม. 73150. โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0-3490-0547 และ 0-34900-548. เว็บไซต์ www.lumhoei.go.th.

QR CODE เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

QR CODE งานข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

QR CODE งานข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน