Month: มีนาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในฃ่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560วันนี้ ถึง 7 เมษายน 2560