Month: ธันวาคม 2561

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเเละประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเเละข้อเสนอเเนะฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลำเหย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำเเหน่ง ภาค(ค) สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตม.15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ทั่วไป ภาค ก เเละภาคความเหมาะสมเฉพาะตำเเหน่ง ภาค ข