Month: ตุลาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว/กำเเพง พร้อมประตูทางเข้าออก 3 ช่อง ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว/กำเเพง พร้อมประตูทางเข้า-ออก 3 ช่องทาง ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การรับสมัครสอบสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงาน ตำเเหน่งประเภทวิชาการ ตำเเหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ