Month: มกราคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)ในการเเก้ปัญหาที่ดินทำกินเเก่เกษตร เเละผู้ยากจน