Month: มีนาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเเชมเปญ พร้อมติดตั้งถังกรองน้ำ หมู่ 15

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำหนดประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 เเละกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานการเงินประจำปี-พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินเเผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินเเผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน