Category: ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปูยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นนฐ.ถ.90-010

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว/กำเเพง พร้อมประตูทางเข้าออก 3 ช่อง ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว/กำเเพง พร้อมประตูทางเข้า-ออก 3 ช่องทาง ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลำลเหย เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน