Category: ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตม.15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอาคารเเบบสำนักงานเคลื่อนที่ (น๊อคดาว์น) พร้อมตกเเต่งภายใน พร้อมตกเเต่งภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 2 แปลง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน