Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงาน ตำเเหน่งประเภทวิชาการ ตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการภาคความเหมาะสมกับตำเเหน่ง (ภาค ค )

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน