Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงาน ตำเเหน่งประเภทวิชาการ ตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการภาคความเหมาะสมกับตำเเหน่ง (ภาค ค )

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564