องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

ที่อยู่ 99/9 หมู่ 5 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150

โทร.034-900548

โทรสาร.034-900547

E-mail: admin@lumhoei.go.th

Website:www.lumhoei.go.th/th

แผนที่ตั้งหน่วยงาน